Arilds kapell
Öppet: Kontakta pastorsexpeditionen

Brunnby kyrka
Öppet: 9.00 - 15.00

Mölle kapell
Öppet: Kontakta pastorsexpeditionen

 

"Axplock"

Brunnby församling söker
KYRKOMUSIKER
KYRKVAKTMÄSTARE
SÄSONGSARBETARE

Söndag 17 november
10.00
Söndagen före
domssöndagen

Högmässa
i Brunnby kyrka.
Marianne Kronholm.
Kören Ad Libitum.
Kyrkkaffe.
16.00
Konsert
i Mölle kapell.
Konstellation:Kvartett.
Entré 100 kr.

Måndag 18 november
19.00
Församlingsafton
i församlingshemmet.
Vår nye kyrkoherde
– Mikael Pernborg -
presenterar sig.
Servering.

mer information i "Menyraden"