Begravning


När någon man håller av dör känner man sorg och saknad, kanske bitterhet och ilska. Det är en stor förvirring och en stor tomhet.
Församlingens uppgift är att finnas till hands. Att lyssna, dela och kanske också  påminna om att det finns ett hopp, en framtid och en glädje, en kärlek som bär t.o.m. i döden - det är begravnings-gudstjänstens uppgift. Att trösta, javisst, men också att hjälpa att se framåt, att finna vägen tillbaka till det liv som ändå måste fortsätta, fast nu på ett helt nytt sätt.
Den präst som kommer att förätta begravnings­gudstjänsten tar alltid kontakt med de sörjande. Man kan då också tala om de praktiska arrangemangen kring gudstjänsten, val av psalmer, musik o.s.v.
Prästen kan också, om du vill, vara med vid dödsbädden. Du kan ta kontakt när som helst när slutet närmar sig. På sjukhusen finns speciella sjukhuspräster som också finns till hands. Att ta kontakt med en präst i en sådan situation är aldrig någonsin att störa! Församlingen finns till hands också efter själva begravningen. Präst finns tillgänglig för samtal.