DIAKONI

- är ett grekiskt ord som betyder "tjäna". 
Målsättningen för Brunnby församling är att göra Kristus känd också genom diakoni.
Egentligen är det ju självklart att tron på Kristus måste ta sig handfasta uttryck: hjälp och stöd åt den som behöver.
Kristus är självklart intresserad av människans alla behov - och det är vi som kyrka också. Det är ett ansvar som alla församlingsmedlemmar har. Det är inga märkvärdigheter - ett besök hos den som är ensam eller sjuk, en liten blomma som uppmuntran eller tröst, kanske hjälp med att hitta rätt hos olika myndigheter.
Många syföreningsdamer, medlemmar i församlingskårer samt "vanliga" församlingsmedlemmar lägger ner mycket tid och kraft på det diakonala arbetet. Det syns inte alltid utåt - och det är ju inte meningen heller. Ofta handlar det hos oss om äldre och sjuka församlingsbor som behöver hjälp av olika slag. Men också barnfamiljer, ungdomar och "alldeles vanliga" församlingsbor kan ibland behöva handfast hjälp.
Tveka inte att ta kontakt med församlingen!