FÖRSAMLINGSHEMMET I BRUNNBY
Information och bokning av församlingshemmet:
Anna Cronberg tel 042-34 65 25

anna.cronberg@svenskakyrkan.se


KYRKANS SAMLINGSLOKALER – REGLER

Som hyresgäst övertar Du brandskyddsansvaret. I detta ingår att Du ska informera
Dig och Dina gäster om:
 Utrymningsvägar och brandsläckning
 Brandskyddsutrustning
 Första hjälpen. Allmänna regler i församlingshemmet
 Nyckel hämtas hos husmor som informerar om villkoren för uthyrning
     samt instruerar hur kaffebryggare och diskmaskin fungerar
 Rökning sker utomhus
 Starksprit är inte tillåtet
 Sopor tas omhand och sorteras enligt anvisningar
 Var aktsam om möblerna vid ommöblering och återställ dem till
     ursprunglig placering
 Hyresgästen är ansvarig för skada på byggnad, inredning och inventarier
 Om städning och/eller sopsortering ej utförts tillfredsställande
     debiteras hyresgästen 500:- extra.    
    

 
Interiörbilder från församlingshemmet
      
Foto: Anna Cronberg