Konfirmation

De församlingsmedlemmar som går i klass 8 får en inbjudan att delta i konfirmationsläsningen - antingen under hösten/våren eller under den mer koncentrerade sommarläsningen.
Målsättningen för konfirmandläsningen är att hjälpa ungdomarna att formulera sina frågor. Nästan alla ungdomar, på gränsen mellan barn och vuxna, går omkring med många svåra frågor. Frågor om liv och död, om krig och fred, om kärlek, om rättvisa, om framtiden. Våra ungdomar nu är bra mycket mera pressade än tidigare generationer. Konkurrens, stress, utanförskap, frågor om livets mening är realiteter för dem. 
Men de talar inte om detta. Ibland med varandra, nästan aldrig med någon vuxen. Vi vill under konfirmations-tiden hjälpa dem att finna ord för sina frågor, hjälpa dem att ta upp och kunna diskutera det som är en stor del av deras liv. 
Vi vill naturligtvis också peka på svar, kyrkans svar men också andras. Vi vill försöka visa på den glädje och kärlek vi vet finns i närheten till Jesus, men vi tvingar ingen.

Vi visar på svaret - i "lektioner" och i gudstjänster. Men ungdomarna måste själva välja om de vill svara "ja". Därför är det inte heller nödvändigt att konfirmeras när man har gått och läst - en del säger nej och det har vi respekt för.
 
Det finns möjlighet att konfirmationsläsa i Brunnby även för de som inte bor i församlingen. Kontakta församlingen för mer information.