DATASKYDDSFÖRORDNING

Från och med den 25 maj 2018 arbetar Brunnby församling enligt dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation). Den är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud
Björn Ekengren
Kropps församling
Merkuriusgatan 215
254 72 Ödåkra
042-717 37
bjorn.ekengren@svenskakyrkan.se