BRUNNBY FÖRSAMLINGS
PERSONALFörvaltningsassistent
Gunnel Paulsson
Tel.  042 - 34 65 20
gunnel.paulsson@svenskakyrkan.se


Kyrkoherde
Michael Hoff 
Tel. 34 65 21

michael.hoff@svenskakyrkan.se

Komminister
Marianne Kronholm 
Tel. 34 65 26

marianne.kronholm@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiken
Musikdirektör
Agneta Weber Sjöholm 
Tel. 34 65 23
Träffas säkrast tisdag - torsdag
agneta.weber@svenskakyrkan.se


Biträdande kyrkomusiker
Richard Bråhed 
richard.brahed@gmail.com

Kyrkvaktmästare
Anders Andersson
Tel. 34 65 29
anders.j.andersson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsarbetare med ledningsansvar
Henrik Paulsson
Tel. 34 65 24
henrik.paulsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsarbetare
Anette Leire
Tel. 34 65 22
anette.leire@svenskakyrkan.seSäsongsanställd på kyrkogården
Ann-Sofie Hansson

Församlingshemmet
Församlingsmedarbetare
Anna Cronberg
Tel. 34 65 25
anna.cronberg@svenskakyrkan.se


      
____________________________
Kyrkofullmäktiges ordförande:
Agneta Andersson
Törnrosvägen 39
263 72 Skäret
Tel. 042-34 68 45Kyrkorådets ordförande:
Christer Elfversson
Isaac Svens väg 7
263 77 Mölle
Tel. 34 75 29