VÄGKYRKA/SEVÄRDHETSKYRKA

Brunnby kyrka
Snart växer de upp igen utefter våra vägar, de gula skyltarna med de gröna bokstäverna  , som visar vägfarare att här finns en öppen kyrka som är värd ett besök. Brunnby kyrka med sin långa historia och sina enastående kalkmålningar i valven har varit öppen som vägkyrka i många somrar nu och besökarna har hittat dit i stora skaror.
Brunnby kyrka byggdes på 1100-talet och har omhuldats av ägarna på Krapperup under många generationer. Den har funnits både under dansk, katolsk tid och under svensk protestantisk tid, det finns oändligt mycket att berätta.
Brunnby kyrka lär vara en av Sveriges helgonrikaste kyrka och om detta berättas för vägkyrkans besökare, liksom kyrkogårdens historia berättas under guidade vandringar. Brunnby kyrka är inte bara målningarna, där finns bland mycket annat även Madonnastatyn, altartavlorna, votivskeppen, predikstolen.
Svenska kyrkan har en vägledning för begreppet Vägkyrka, som innebär att det ska vara skyltat till kyrkan med Vägverkets skylt, kyrkan ska vara öppen minst två veckor i följd under sommaren med minst fem timmar varje dag och där ska finnas några av kyrkans medarbetare som berättar om kyrkorummet och byggnadens historia. Dessutom ska en vägkyrka ha en kort daglig andakt.
Vägkyrkoarrangemanget i Brunnby ordnas av ett antal frivilliga damer och herrar med stor kännedom om Brunnby kyrka.De har alla stor berättarglädje och de har fått god vana att guida i kyrkan. De två senaste åren har kyrkan besökts av ca 800 personer varje vägkyrkoperiod. Dessutom är det inte ovanligt med enskilda besökare som gärna vill sitta en liten stund och känna friden och andakten under de målade valven. Kyrkan lär vara en av de populäraste bröllopskyrkorna i landet.

Välkomna till Brunnby kyrka i sommar, tag gärna med sommarbesökande släktingar och vänner som får en fin upplevelse!

Mölle kapell är också sevärt. Kontakta pastorsexpeditionen för öppettider. Här kan man bl a få se altartavlan, målad av Möllekonstnären Gunnar Wallentin som även skulpterat predikstolen med baldakinen, dopfunten samt relieferna på bänkarna och orgelläktaren. Till och med den lilla galjonsbilden på votivskeppet har Gunnar Wallentin skurit ut.

Skriv ut