Julkonsert 2017 Församlingsutfärd till Halland 2017 Hela kyrkan sjunger 2017 Julkonsert 2016 Julkonsert 2015 Folkdansmässan 2015 Mölle kapell 80 år Pilgrimsvandring 2015-04-18 Julkonsert 2014 Allhelgonahelg 2014 Pilgrimsvandring 2014 Kyndelsmässa 2014 Julkonsert 2013 Brunnby kyrkliga syförening 2013 Hela Kyrkan Sjunger 2013 Skörde- och dopträdsgudstjänst Pilgrimsvandring 2013-09-07 Folkdansmässan 2013 Körresan till Bremen Pilgrimsvandring 2013-06-01 Församlingsutfärd Gökotta 2013 Julotta 2012 Festhögmässa med biskop Antje