Arbetskretsen

I vår församling finns  Mölle Kapellförening.
Man träffas några gånger i månaden och umgås och arbetar tillsammans.

 Genom föreningens arbete, genom försäljningar och auktioner samlar man in stora summor pengar som går till välgörande ändamål av olika slag bl.a Malmö Stadsmission, Svenska Kyrkans Mission och ett projekt för gatubarn i Baltikum.

Mölle kapellförening
träffas i Mölle stationshus.
 
Styrelse:
Birgitta Hansson, ordförande
Claes Gudmundson, kassör
Ingmar Hesslefors, sekreterare
Birgit Lundberg
Cecilia Müntzing, konsertansvarig