Var snäll och anmäl till pastorsexpeditionen, tel 34 65 20
eller e-post
brunnby.forsamling@svenskakyrkan.se
om Du inte kan komma på sammanträdet.
Gäller även ersättare.