KÖRVERKSAMHETEN

I våra kyrkor vill vi att lovsången skall klinga högt och att sången skall spegla den glädje vi känner över Guds kärlek.  Därför är körerna viktiga. Körerna leds av vår kyrkomusiker Agneta Weber Sjöholm.  Körerna sjunger i gudstjänster och vid olika aktiviteter i församlingen. Det handlar både om äldre och nyare musik. I kyrkan förekommer både orgel och gitarr, bastuba och drag­spel, folkmusik och konsert­musik.
I försam­lingens musik­verk­samhet ingår också musik­gudstjänster och kyrko­konserter. Särskilt på sommaren har vi ett rikt och varierat musik­utbud i våra kyrkor.
 
Är du intresserad av att sjunga med i någon av församlingens körer? Kontakta Agneta Weber Sjöholm på telefon 34 65 23, 34 65 20
eller sänd ett e-mail till agneta.weber@svenskakyrkan.se

VÅRA KÖRER

AD LIBITUM
Onsdagar kl 18.30 - 20.00
För Dig som
- aldrig sjungit men som vill prova på körsång
- har sjungit lite tidigare och vill återuppta sjungandet
- vill sjunga en lättare repertoar
Plats: Brunnby församlingshem


BRUNNBY KYRKOKÖR
Tisdagar kl 19.00 - 21.00
Framför en blandad repertoar från olika tidsepoker och genrer. Kören har ett 30-tal aktiva medlemmar och tar gärna emot fler sångare med någon körvana, mycket gärna tenorer och basar!
Plats: Brunnby församlingshem 


VÄLKOMMEN!