www.svenskakyrkan.se/kyrkoval                                                                                                                         Svenska kyrkans informationsskrift om kyrkovalet kan hämtas här