KYRKOHERDE MIKAEL PERNBORG tel 072-512 67 21
     mikael.pernborg@svenskakyrkan.se 
                        
    
www.brunnbykyrka.se     Skicka Din ansökan med CV och personligt brev till Brunnby församling, Bränneslyckevägen 3,
     263 76 Nyhamnsläge eller till brunnby.forsamling@svenskakyrkan.se