KOM MED OCH SJUNG!

BRUNNBY KYRKOKÖR


Blandad vuxenkör för Dig med någon körvana. Framför körmusik med eller utan instrument i olika stilarter och från skilda tidsepoker i gudstjänster och konserter.

Tisdagar kl 19.00 - 21.00 i Brunnby församlingshem.


Kören har ett 30-tal aktiva sångare och tar emot fler sångare,
främst sopran 1, tenor och bas.

AD LIBITUM

Blandad vuxenkör för Dig som vill komma igång eller prova på.

Onsdagar kl 18.30 - 20.00 i Brunnby församlingshem.


Upplysning och anmälan till kyrkomusiker Agneta Weber
tel 34 65 23
agneta.weber@svenskakyrkan.se